Algemene voorwaarden
Onze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven.
Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct te worden opgevolgd.

 
 1. Wie de huisregels niet naleeft, wordt verwijderd en kan de toegang worden ontzegd. Strafbare feiten worden ten alle tijden bij de politie gemeld.
   
 2. U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie uitsluitend binnen het bedrijf nuttigen. Het is niet toegestaan bij ADAM & SIAM eigen gebrachte consumpties of consumptieverpakkingen te gebruiken of mee te brengen.
   
 3. Eigendommen van ons restaurant mogen niet mee naar buiten worden genomen of zonder overleg worden verplaatst; hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.
   
 4. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.
   
 5. Wij vragen u om gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, in te leveren bij een van de medewerkers.
   
 6. Wij trachten aan ieders voorkeur met betrekking tot de tafelkeuze te voldoen, helaas is dit niet altijd mogelijk. Graag hiervoor uw begrip.
   
 7. Te laat? 15 minuten na uw gereserveerde ontvangsttijd kunnen wij uw tafel vergeven aan andere gasten.
   
 8. Huisdieren zoals honden zijn van harte welkom.
   
 9. Iedere vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden. Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
   
 10. Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.
   
 11. Bij de bedrijfsleiding liggen brandinstructies ter inzage. Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk en/of zoek de dichtstbijzijnde brandblusser op.
   
 12. Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.
   
 13. De toegang tot Adam & Siam kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen.
   
 14. Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen.
   
 15. Bij het betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden.
   
 16. Cameratoezicht: Met een bezoek aan ons restaurant stemt u er mee in dat er video-opnamen gemaakt kunnen worden. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.
   
 17. Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden van het Nederlands horeca gilde van toepassing. Deze kunt u op onze website bekijken. Deze zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
   
 18. Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze direct bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.
   
 19. Wij houden ons het recht voor een aanbetaling te verlangen conform de NHG. Het betaalde bedrag zal na eindcalculatie in mindering worden gebracht op de factuur. Het aanbetaling bedrag dient uiterlijk twee weken voor de reservering datum vooruit te worden betaald. De eindnota wordt na afloop toegezonden en dient veertien dagen na factuurdatum betaald te zijn. Aanbetalingen vanaf €1.000,00 kunnen niet cash betaald worden.Mocht u binnen 14 dagen reserveren dient het volledige bedrag uiterlijk 3 dagen voor de desbetreffende datum op onze rekening bijgeschreven zijn. Eventuele nacalculatie zal plaatsvinden en factuur hiervoor wordt nagestuurd. Hartelijk dank voor uw begrip!

   
Annuleringen en tijdsoverschrijdingen
 • Na totstandkoming en bevestiging -schriftelijk, per e-mail of mondeling- van de overeenkomst beider partijen kan het zijn dat de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd is.
   
  • meer dan 4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10%
  • 3-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 15%
  • 1-3 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 35%
  • 4-7 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%
  • 2-3 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%
  • binnen 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%

Wijziging aantal deelnemers
U kunt tot 24 uur van te voren het aantal personen kosteloos wijzigen.
Gebeurt dit te laat, dan zien wij ons genoodzaakt om 90% van het door u opgegeven aantal gasten in rekening te brengen.
OPENING HOURS
BAR
SNACK
Sun - Thu 12:00 - 24:00
Fri - Sat   12:00 - 02:00
Sun - Thu 12:00 - 22:00
Fri - Sat    12:00 - 23:00
LUNCH
DINNER
Everyday  12:00 - 16:00
Sun - Thu 16:30 - 22:00
Fri - Sat    16:30 - 23:00
CLOSE ON MONDAY
ADDRESS
Rokin 93, 1012 KM, Amsterdam
For general inquiries please contact:
hello@adamsiam.nl
or call:
 020 777 0080
facebook.png
IG.png
KvK Amsterdam | 66073472  BTW | NL 856384537B01

© 2019 by Elements.          Privacystatement  | Huisregels & annuleringsvoorwaarden